Ссылки

Профсоюзы работников строительства и их центральные организации

Профсоюз строителей Швеции (Byggnads)
Объедененный профсоюз Норвегии (Fellesforbundet) -> Информация по-русски Профсоюз строителей Дании (Byggefagenes Samvirke)
Федерация Независимых Профсоюзов России
Профсоюз работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации
Центральный союз профсоюзов Эстонии (Eesti Ametiühingute Keskliit)
Профсоюз работников лесной промышленности Эстонии (Eesti Metsatöötajate Ametiühing)
Профсоюз строителей Латвии  (Latvijas Celtnieku arodbiedrība)
Федерация профессиональных союзов Украины (Федерація професійних спілок України)
Белорусский Конгресс демократических профсоюзов
Белорусский независимый профсоюз 
Профсоюз строителей Литвы
Профсоюз наемных работников Швейцарии

Охрана труда

Управление охраны труда

Разрешение на работу

Министерство инностранных дел Ulkoasiainministeriö
Министерство внутренних дел Sisäasiainministeriö
Миграционная служба Maahanmuuttovirasto
Полиция Poliisi

Информация по-русски

Infopankki – На сайте Инфобанка собрана важная для иммигрантов основная информация о финском обществе и о том, как реализовать свои возможности в Финляндии.
Государственная служба занятости населения — биржа труда
Налоговый департамент VERO

Крупнейшие финские строительные компании

Are Oy
Lemminkäinen-konserni
Rudus Oy Ab
NCC-yhtiöt
Paroc Group Oy Ab
Skanska Oy
SRV Yhtiöt Oyj
YIT –Yhtymä Oyj

Поиск в Интернете

YTJ – Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä
RAKENNUSVERKKO
PRH — Tavaramerkkitietokanta
Eniro Finland
Suomen Posti

Другие полезные

Международная организация труда
Европейский суд по правам человека
Министерство юстиции Финляндии
Электронное делопроизводство в финском суде
Министерство юстиции России
Министерство юстиции Эстонии

Профсоюзы входящие в состав ЦОП (SAK)

Профсоюз работников автотранспорта
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT
Liitto kokoaa kaikki auto-, ahtaus-, huolinta-, kuljetus-, öljy-, liikenneopetus-, matkatoimisto- ja muilla näihin liittyvillä aloilla työskentelevät työntekijät, ammatinharjoittajat ja ammattiin opiskelevat.

John Stenbergin ranta 6
PL 313
00531 Helsinki
Puhelin (09) 613 110
Faksi (09) 739 287
www.akt.fi

Союз работников воздушного транспорта
Ilmailualan Unioni IAU
Liitto kokoaa lentoliikenteen ja ilmailualan eri tehtävissä työskentelevät työntekijät ja toimihenkilöt.

John Stenbergin ranta 6
PL 337
00531 Helsinki
Puhelin (09) 478 571
Faksi (09) 4785 7250
www.iau.fi

Профсоюз общественного и социального секторов
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Liitto kokoaa jäsenikseen valtion, kunnan, kuntayhtymän, seurakunnan, niiden liikelaitoksen tai yhtiön, yleishyödyllisen yhteisön, julkiselle sektorille palveluja tuottavan yrityksen tai yhteisön palveluksessa sekä vastaavilla toimialoilla työskentelevät ja aloille valmistavissa oppilaitoksissa opiskelevat.

Sörnäisten rantatie 23
PL 101
00531 Helsinki
Puhelin 010 77031
Faksi 010 7703 330
www.jhl.fi

Профсоюз металлистов
Metallityöväen Liitto

Liiton järjestäytymisaloja ovat teknologiateollisuus, malminkaivosala, pelti- ja teollisuuserityisala, tietoliikenneala, jalometalliala, metsäteollisuuden korjaamoala, energia-ala, auto- ja konekorjaamoala sekä auto- ja konekaupan ala.

Hakaniemenranta 1
PL 107
00531 Helsinki
Puhelin 020 77 4001
Faksi 020 77 41050
www.metalliliitto.fi

Профсоюз работников сферы обслуживания
Palvelualojen ammattiliitto PAM

Palvelualojen ammattiliitto on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien etujärjestö. Jäsenemme työskentelevät mm. majoitus- ja ravitsemisalalla, kaupoissa, kampaamoissa, apteekeissa, varastoissa, huoltamoilla, teknisillä ja erikoisaloilla sekä kiinteistönhoito- ja siivousaloilla.

Paasivuorenkatu 4-6 A
PL 54
00531 Helsinki
Puhelin 020 774 002
Faksi 020 774 2039
www.pam.fi

Профсоюз бумажников
Paperiliitto

Liitto kokoaa paperi- ja puumassateollisuuden sekä niiden sivuammateissa, puolivalmiste-, paperinjalostus-, tapetti- ym. niihin verrattavissa tehtaissa työskentelevät työntekijät.

Paasivuorenkatu 4-6 A
PL 326
00531 Helsinki
Puhelin (09) 708 91
Faksi (09) 701 2279
www.paperiliitto.fi

Профсоюз работников почты и логистики
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU

Liiton jäsenet työskentelevät posti- ja viestinvälitysalalalla sekä kuljetus-, logistiikka- ja rahankäsittelytehtävissä ja näihin liittyvillä aloilla.

John Stenbergin ranta 6
00530 Helsinki
Puhelin (09) 613 116
Faksi (09) 6131 1750
www.pau.fi

Профсоюз деревообрабатывающей и специальных отраслей
Puu- ja erityisalojen liitto

Liiton järjestämisalaan kuuluvat seuraavat sopimusalat: mekaaninen metsäteollisuus, puusepänteollisuus, metsä-, metsätaimitarha- sekä metsäkonetyö, puutarha- ja viherala, turve- ja pellettiteollisuus, turkisalat, maatalous ja veneenrakennusteollisuus.

Haapaniemenkatu 7-9 B
PL 318
00531 Helsinki
Puhelin (09) 615 161
Faksi (09) 753 2506
www.puuliitto.fi

Профсоюз строителей
Rakennusliitto

Liitto kokoaa yhteen asfalttialan, lattianpäällystysalan, maa- ja vesirakennusalan, maalausalan, rakennustuoteteollisuuden, talonrakennusalan, talotekniikka-alan sekä vedeneristysalan työntekijät.

Siltasaarenkatu 4
PL 307
00531 Helsinki
Puhelin 020 77 4003
Faksi 020 77 43060
www.rakennusliitto.fi

Профсоюз железнодорожных служащих
Rautatievirkamiesliitto

Rautatievirkamiesliittoon kuuluvat rautateillä liikenteenohjauksessa ja asiakaspalvelussa, hallinnossa, markkinoinnissa ja myynnissä sekä toimistotehtävissä toimivat työntekijät.

Kaisaniemenkatu 10
00100 Helsinki
Puhelin (09) 5422 1500
Faksi (09) 5422 1510
www.rautatievirkamiesliitto.fi

Профсоюз работников пищевой отрасли
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL

Liiton tarkoituksena on koota kaikki elintarvikealoilla työskentelevät työläiset yhteistoiminnassa parantamaan työ- ja palkkaolojaan sekä toimimaan työväenluokan yhteiskunnallisen aseman ja sivistyksen kohottamiseksi.

Siltasaarenkatu 6
PL 213
00531 Helsinki
Puhelin 020 77 4004
Faksi 020 774 0604
www.selry.fi

Финский союз спортсменов высших достижений
Suomen Huippu-urheilijoiden Unioni SHU

SHU kokoaa yhteen viisi pelaaja- ja urheilijayhdistystä: Jalkapallon Pelaajayhdistys, Suomen Jääkiekkoilijat, Koripallon Pelaajayhdistys, Huippupesäpalloilijat ja Urheilijayhdistys Kilpa.

Uutiskatu 2
00240 Helsinki
Puhelin 040 546 5017
jarmo.saarela@sjry.fi

Финский профсоюз стюардесс и бортпроводников
Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY

Yhdistys toimii Suomessa toimivien lentoyhtiöiden lentoemäntien ja stuerttien ammatillisena edunvalvontajärjestönä.

John Stenberginranta 6, 3.krs
00530 Helsinki
Puhelin (09) 6131 1341
toimisto@slsy.info
www.slsy.info

Профсоюз финских моряков
Suomen Merimies-Unioni SMU

Liitto kokoaa kaikki Suomen kauppalaivastossa, rannikko- ja sisävesiliikenteessä, uittohinaajissa ja muissa läheisesti merenkulkuun liittyvissä tehtävissä työskentelevien henkilöiden muodostamat rekisteröidyt yhdistykset yhtenäiseksi, koko maan käsittäväksi järjestöksi.

John Stenbergin ranta 6
00530 Helsinki
Puhelin (09) 615 2020
Faksi (09) 6152 0227
www.smu.fi

Профсоюза финских музкантов
Suomen Muusikkojen Liitto

Muusikkojen liitto kokoaa Suomessa asuvat soitto-, laulu- ym. näihin verrattavat taiteilijat ja esiintyjät. Muusikkojen liittoon kuuluvat orkesteri-, teatteri-, studio-, ravintola- ja keikkamuusikot sekä balettitanssijat.

Pieni Roobertinkatu 16, 5. krs
00120 Helsinki
Puhelin (09) 6803 4070
Faksi (09) 6803 4087
sml@muusikkojenliitto.fi
www.muusikkojenliitto.fi

Финский Социал-демократический союз журналистов
Suomen Sosialidemokraattinen Sanomalehtimiesliitto SSSL

Liitto toimii viestinnässä työskentelevien, sosialidemokraattiset periaatteet hyväksyvien yhdyssiteenä.

PL 373
00531 Helsinki
www.sssl.fi

Профсоюз работников энергетики и электротехнической отрасли
Sähköalojen ammattiliitto

Liiton jäsenet työskentelevät neljällä pääsektorilla: 1) energia-alalla, 2) tietoliikenne-, informaatiotekniikka- ja verkostoteknologia-alalla, 3) talotekniikka-alan sähköasennustoimialalla sekä 4) teollisuus- ja erityisaloilla. Energia-alalla liitto kokoaa yhteen sähkö-, lämpö- ja ydinvoimalaitoksissa sekä sähkönjakelualan yrityksissä työskentelevät. Tietoliikenne-, informaatiotekniikka- ja verkostoteknologia-alalla tietoliikennealan yritysten palveluksessa työskentelevät. Talotekniikka-alan sähköasennustoimialalla sähköasennus-, sähköautomaatio-, turvatekniikka- sekä huolto- ja kunnossapitoalan yrityksissä työskentelevät. Teollisuudessa ja erityisaloilla jäseninä ovat sähköön liittyvissä tehtävissä toimivat henkilöt.

Aleksanterinkatu 15
PL 747
33101 Tampere
Puhelin (03) 252 0111
Faksi (03) 252 0210
www.sahkoliitto.fi

Профсоюз производственной промышлености
TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto

TEAMin jäsenet työskentelevät autonrengasalalla, graafisessa teollisuudessa, kemian perusteollisuudessa, kemian tuoteteollisuudessa, kenkä- ja nahkateollisuudessa, kumiteollisuudessa, lasikeraamisessa teollisuudessa, lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusalalla, muovituoteteollisuudessa, tekstiilihuoltoalalla, tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa, viestintäteollisuudessa sekä öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuudessa.

Siltasaarenkatu 2
PL 324
00531 Helsinki
Puhelin (09) 773 971 tai (09) 616 581
Faksi (09) 739 995 tai (09) 6165 8333
www.teamliitto.fi

Профсоюз работников театров и медиа
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme

Liitto kokoaa yhteen seitsemän teatterin, tanssin, sirkuksen, elokuvan ja tv-tuotannon ammattiliittoa. Näiden ammattiliittojen henkilöjäseniä ovat mm. elokuvatyöntekijät, teatteriohjaajat, teatteritekniset, television tuotantotyöntekijät, tanssijat, koreografit, teatteritoimihenkilöt, skenografit sekä valo- ja äänisuunnittelijat.

Meritullinkatu 33 A 31
00170 Helsinki
Puhelin (09) 2511 2140
Faksi (09) 2511 2191
teme@teme.fi
www.teme.fi

Профсоюз железнодорожных машинистов
Veturimiesten liitto

Liiton jäseniä ovat rautateillä työskentelevät veturinkuljettajat.

John Stenbergin ranta 6
00530 Helsinki
Puhelin (09) 5760 3700
Faksi (09) 5760 3737
www.vml.fi

Объединение журналистов
Yleinen Lehtimiesliitto

Liitto toimii lehdissä ja sähköisissä viestimissä työskentelevien tai päätoimisesti tiedotustoiminnan ja viestinnän palveluksessa toimivien henkilöiden vasemmistolaisena yhdyssiteenä.

Hakaniemenkatu 5 A 8
00530 Helsinki
Puh. 0440 773 004
yll@welho.com
www.yleinenlehtimiesliitto.fi