Maksuilmoitukset tulevat jatkossa sähköisesti – Rakennuskassa

Rakennusalan työttömyyskassa muuttaa 11.3.2019 maksuilmoituskäytäntöään. Vastaisuudessa maksuilmoitus tulee tekstiviestillä, jolloin saat tiedon sinulle maksettavasta päivärahasta heti, kun hakemuksesi on käsitelty. Tekstiviestistä ilmenee maksettava summa sekä maksupäivä. Muutoksen tavoitteena on nopeuttaa tiedon välittymistä maksetuista etuuksista.

Varsinainen maksuilmoitus löytyy kassan eAsioinnista kohdasta Tilannetiedot. Jos tarvitset maksuilmoituksen paperisena, voit tulostaa sen omasta eAsioinnistasi.

Lähde: Maksuilmoitukset tulevat jatkossa sähköisesti – Rakennuskassa

Aktiivimalli – usein kysyttyjä kysymyksiä

Laki työttömyysturvan aktiivimallista tuli voimaan 1.1.2018. Olemme koonneet tälle sivulle aktiivimallista useimmin kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia niihin.

Käy myös katsomassa tästä linkistä heti käytettävissäsi olevat Uudenmaan TE-palvelut. Continue reading ”Aktiivimalli – usein kysyttyjä kysymyksiä”

Virolaisten jäsenten työttömyysturvassa ongelmia – Rakennusliitto

Useampi työttömäksi jäänyt Rakennusliiton virolainen jäsen on kohdannut ongelmia työttömyyspäivärahan saamisessa. Syynä on EU:n ja Suomen sosiaaliturvasäännöstö.

Lomautettu virolainen rakentaja saa Rakennusalan työttömyyskassalta päivärahaa normaalisti.

Irtisanotun työntekijän kohdalla kassa joutuu selvittämään, onko työntekijän vakituinen asuinpaikka Virossa. Jos näin on, Rakennusalan työttömyyskassa ei lain mukaan saa maksaa työttömyyspäivärahaa ja työntekijän on haettava työttömyyskorvausta Virossa paikallisen järjestelmän mukaisesti.

Jos irtisanottu virolainen rakentaja merkitsee Rakennusalan työttömyyskassan lähettämään kyselykaavakkeeseen, että vakituinen osoite ja perhe ovat Virossa, se tarkoittaa, että työttömyyskassa ei saa maksaa päivärahaa. Tämä perustuu lainsäädäntöön, jota työttömyyskassan on pakko noudattaa, halusi se sitä tai ei.

Suomen työmarkkinoilla vakituisesti työskenteleviä virolaisia Rakennusliiton jäseniä ei pitäisi irtisanoa niissä tapauksissa, joissa se tarkoittaa, että työntekijät jäisivät ilman työttömyyskorvausta. Tällaisissa tapauksissa parempi olisi lomauttaa työntekijät toistaiseksi voimassa olevalla lomautuksella. Lopputuloshan on käytännössä sama. Näin myös Suomessa pysyvästi työskentelevillä virolaisilla säilyisi oikeus työttömyyskorvaukseen työttömyysjaksoilta samoin kuin suomalaisilla työtovereilla.

Irtisanomisilmoituksen saaneen työntekijän kannattaa keskustella välittömästi työttömyysturvaan liittyvästä ongelmasta työnantajan kanssa ja ottaa tarvittaessa yhteyttä Rakennusliiton toimitsijaan.

Tämä mahdollinen ongelma koskee muistakin EU-maista tulevia rakentajia, kokonaisuudessaan kuitenkin suhteellisen pientä porukkaa. Hyvällä tahdolla voimme hoitaa asiat niin, että yksikään Rakennusliiton jäsen ei jää työn loputtua tyhjän päälle, kansallisuudesta riippumatta.

Kyösti Suokas

Varapuheenjohtaja

Rakennusliitto

Lähde: Virolaisten jäsenten työttömyysturvassa ongelmia – Rakennusliitto