Apurahojen hakuaika vuodelle 2020

SAK:n yhteisen kulttuurirahaston hakuaika ensi vuoden hankkeisiin on 1.–31. elokuuta 2019. Apurahasovellus sulkeutuu 31.8. klo 23.59.

Kansan Sivistysrahasto tukee työväen ja työväenliikkeen sivistyksellisiä pyrkimyksiä sekä yhteiskunnallisesti painottunutta tutkimusta, taidetta, opiskelua ja kansainvälistä solidaarisuutta edistävää tiedotus- ja valistustyötä. Lääke- ja terveystieteelliseen tutkimustyöhön emme valitettavasti pysty apurahoja ohjaamaan.

Rahasto jakaa yleis-, erikois- ja maakuntarahastoistaan
apurahoja yksityisille henkilöille, työryhmille ja yhteisöille.

Apurahamme rahoitetaan merkkipäiväkeräysten, muistamispalvelujen, Kulttuurilahjan, lahjoitusten,
testamenttien ja pääomamarkkinoiden tuotoilla

Lähde: Apurahojen hakuaika vuodelle 2020 on elokuu 2019 – Kansan Sivistysrahasto