Maaliskuun alusta ylityökielto

Rakennus-, maalaus-, lattianpäällystys-, talotekniikan lvi-, asfaltti-, vedeneristys-, rakennustuote- sekä maa- ja vesirakennusalan työehtosopimus­neuvotteluissa ei ole saavutettu Rakennusliitto ry:n mielestä riittävää edistystä.

Rakennusliitto julistaa kaikille edellä mainituille aloille ylityökiellon 1.3.2018 alkaen.
Ylityökielto tarkoittaa, että Rakennusliittoon kuuluvat edellä mainittujen sopimusalojen työntekijät tekevät töitä vain kello 7.00 – 16.00 välisenä aikana ja kaikki muut tästä poikkeavat työaikajärjestelyt, jotka eivät ole olleet käytössä ennen 1.2.2018, ovat kiellettyjä ilman liiton nimenomaista suostumusta.

Rakennusalan neuvottelut eivät etene ja 1.3.2018 alkavaksi julistettu ylityökielto on enemmän kuin todennäköinen. Ylityökiellon aikana kaikilla Rakennusliiton sopimusaloilla tehdään töitä vain maanantaista perjantaihin klo 07.00 – 16.00 välisenä aikana.

Tästä poikkeavia työaikamuotoja, jotka ovat olleet voimassa ennen 1.2.2018, voidaan edelleen jatkaa. Tämän ajankohdan jälkeen alkaneita vuorotöitä tai muita poikkeavia työaikamuotoja ei voi enää jatkaa tai uusia aloittaa.

Kaikki päivystykset, jotka tapahtuvat maanantai – perjantai kello 07.00 – 16.00 ulkopuolella, päättyvät. Hätätyötä tehdään, mutta mahdollista hätätyötä varten ei kenenkään tarvitse päivystää.

Poikkeuslupia ylityökieltoon voi hakea liiton keskustoimistosta ja hakemukset osoitetaan järjestöpäällikkö Jukka Asikaiselle (jukka.asikainen@rakennusliitto.fi). Poikkeuksia myönnetään vain silloin, jos ylityökiellosta aiheutuu hengen tai terveyden vaaraa tai ennalta arvaamattomia huomattavia aineellisia vahinkoja.

Päivitäthän jäsen- ja tilitietosi jo nyt

Rakennusliiton hallitus keskusteli perjantaina rakennusalan sopimusneuvottelujen tilanteesta. Se kehottaa kaikkia jäseniä tarkistamaan ja päivittämään jäsen- ja tilitiedot sähköisessä jäsenpalvelussa eli eAsioinnissa.

Mahdollisessa työtaistelutilanteessa jäsenen lakkoavustus maksetaan suoraan jäsenen pankkitilille. Maksatusta voi nopeuttaa ilmoittamalla tilinnumeron etukäteen eAsioinnin ”omat tiedot”-kentässä.

Avustusta maksetaan niille rakentajille, joiden jäsenyys on ollut voimassa ja kunnossa 1.3.2018 mennessä.

Lähde: Maaliskuun alusta ylityökielto – Rakennusliitto