Asiointi ja neuvonta

Jos maksetut palkat eivät olekaan sovitun laisia tai jotain esm. vuoro- tai ylityölisät tai erilaiset korvaukset jäävät saamatta, asia tulisi selvittää ensisijaisesti itse työpaikalla oman esimiehensä ja työpaikan luottamusmiehen kanssa. Jos yrityksessä ei ole luottamusmiestä, saa käyttää avustaja. Puuttuvien palkkojen ja lisien vaatimiseksi tulee laatia virallinen palkkasaatavailmoitus. Jos selvittely ei onnistu eikä työpaikalla ole luottamusmiestä, yhteys tulee ottaa omaan ammattiliittoon.

Palkkasaatavia vanhenevat vasta kahden vuoden kuluttua työn päättymisestä. Kaikki ilmoitukset täytyy toimittaa työnantajalle todistetusti ja ajoissa, ja siksi työnantajalta tulee vaatia sen vastaanottamisesta esimerkiksi päiväyksellä varustettu kirjallinen kuittaus asiakirjasta otettuun kopioon.

Rakennusliiton jäsenenä saat veloituksetta oikeusapua ja lainopillista neuvontaa työsuhdeasioittesi käsittelyyn.

Kun työpaikalla syntyy jostain asiasta epäselvyyttä, jota työntekijä ei kykene omin voimin selvittämään työnjohdon kanssa, on työntekijän käännyttävä ensin luottamusmiehen puoleen. Mikäli sellaista ei ole, niin yhteys tulee ottaa lähimpään Rakennusliiton aluetoimistoon. Yhteyden saa joko puhelimella, sähköpostilla tai käymällä aluetoimistolla.

Riita-asian hoitoa helpottaa ja nopeuttaa, kun työntekijällä on valmiiksi kasattu kaikki mahdolliset riitaa koskevat paperit ja mahdolliset jutusta tietävien nimet ja yhteystiedot.

Joskus kuitenkin asia on niin riitainen, että se ratkeaa vasta oikeudessa. Kun tarvittavat neuvottelut asian ratkaisemiseksi on tuloksettomasti käyty, Rakennusliiton edunvalvontaosasto harkitsee oikeusavun myöntämistä. Oikeusavun edellytyksenä ovat Rakennusliiton sääntöjen mukainen jäsenyysehto sekä jutussa menestymisen mahdollisuudet.

Palkka- tai työehdoista saattaa joskus syntyä kiistaa työnantajan kanssa. Jos epäilet, että palkka- tai työehdoissa on jotain vinossa, kannattaa lähteä selvittämään asioita ottamalla yhteyttä ensin:

  1. luottamusmieheen
  2. työehtoasiantuntijan puhelinnumeroon 020 690 232
  3. ottamalla yhteyttä lähimpään Rakennusliiton aluetoimistoon

Rakennusalalla olevissa 9 työehtosopimuksessa on jokaisessa hieman eri määräykset riitatapausten käsittelystä. Siksi on parasta olla yhteydessä aluetoimitsijaan, joka tietää miten kyseisellä alalla edetään. Jos riitatapaus kärjistyy ja menee peräti oikeuskäsittelyyn asti, voi kuusi kuukautta liiton jäsenenä ollut ja jäsenmaksunsa maksanut jäsen saada liitolta maksutonta oikeusapua.