Asjaajamine ja info töövaidluse korral

Kui makstud palgad ei ole kokkuleppe järgsed või näiteks graafiku-, ületöölisad või mõned muud palgalisad jäävad saamata, asja tuleks selgitada esmajärjekorras ise töökohal oma otseseülemusega ja töökoha usaldusisikuga (luottamusmies). Kui ettevõttes ei ole usaldusisikut, siis saab kasutada abistajat. Puutuvate palkade ja palgalisade nõudmisel tuleb teha ametlik puuduvatepalkate teade (palkkasaatavailmoitus). Kui selgitus ettevõttes ei õnnestu ja töökohal ei ole usaldusisikut, siis võta ühendust ametiühinguga.

Palgasaadavad vananevad alles kahe aasta mõõdudes töösuhte lõppemisest. Kõik teated tuleb toimetada tööandjale kirjalikult tõestatavasti ja esimesel võimalusel, ja lisaks tuleb nõuda dokumendi vastuvõtmist fikseerituna kuupäevaliselt ja allkirjaga.

Ehitajate ametiühingu liikmena saad tasuta õigusabi ja juriidilist nõuannet töösuhteasjade kästilemiseks.

Kui töökohal tekib mingil teemal küsimusi, mida töötaja ei suuda omal jõul selgitada ülemustega, on töötajal pöördutav esmalt usaldusisiku poole. Kui töötajate esindajat ettevõttes ei ole, siis võta ühendust lähima ehitajate ametiühingu piirkondliku kontoriga.

Töövaidluse lahendamist lihtsustab ja kiirendab, kui töötajal on olemas kõik võimalikud töövaidlust puudutavad paberid ja võimalike töövaidluse tunnistajate nimed ja kontaktandmed. 

Vahel erimeelsused on nii suured, et need lahenevad alles kohtus. Kui vajalikud läbirääkimised töövaidluse selgitamiseks on tulemuseta käidud, ehitajate ametiühingu õigustekaitseosakond kaalub õigusabi andmise osas. Õigusabi eelduseks on ehitajate ametiühingu reegite järgne liikmelisuse tingimuse täitmine ja vaidluse õnnestumise võimalused.

Palga- ja töötingimustes võib vahel sündida vaidlus tööandjaga. Kui kahtlustad, et palga- ja töötingimustes on midagi valesti, tasub võtta asjades selgust, võttes ühendust järgnevas järjestuses:

  1. küsi usaldusisikult
  2. helista töötingimuste infonumbrile 020 690 232
  3. võta ühendust lähima ehitajate ametiühingu piirkondliku kontoriga www.rakennusliitto.fi

Ehitusalal oleva 9 kollektiivlepingus on igalühel natuke eri määrused töövaidluste käsitelmisest. Sellepärast on hea võtta ühenudst piirkondliku ehitajate ametiühingu töötajaga, kes teab kuidas just sel alal tuleb edasi toimetada. Kui töövaidlus läheb pingelisemaks ja tuleb minna kohtusse, võib kuus kuud ametiühingu liikmena olnud ja liikmemaksud maksnud liige saada ametiühingult tasuta õigusabi.