Kui jääd töötuks

Kas oled jäänud töötuks või sind on koondatud?

  1. Registreeri ennast hiljemalt oma esimesel töötuspäeval töötu tööotsijana riigi tööhõivebüroos seal määratud viisil. Töötu päevaraha võib maksta ainult selle aja eest, kui sa tööotsijana tööhõivebüroos arvel oled.
  2. Kontrolli, et su liikmemaksud oleksid korras.
  3. Töötukassa maksab päevaraha liikmetele, kes on liikmeks oleku ajal töötanud vähemalt 26 kalendrinädalat töökohal, kus tööaeg on olnud vähemalt 18 tundi nädalas.

A lusta kohe oma tööotsingud , vaevata ja järjekorras seismata TE – Büroo kaudu Oma asiointi.

Kui oled olnud töötu 2-4 nädalat (esm-püh) 14-28 päeva , siis esita esimene palgapõhise päevaraha saamise avaldus Ehitusala töötukassasse eAsiointi.

Mõlemad (neti) avaldused peab täitma hoolikalt , et ei tekiks tõrkeid toetuse maksmisega. TE-Büroo ja Ehitusala töötukassa teenindavad ka telefoni teel ja kontoris , lahtiolekuaegade kohta saad infot nende kodulehelt:

  1. http://www.te-palvelut.fi/
  2. http://rakennuskassa.fi/