Liikmelisuse

Ametiühingute liikmekaart annab ehitajatele suur hulk eeliseid.

Hoidke oma liikmekaart koos sinuga ja privileegid!

Puidust Assotsiatsiooni liige on teil õigus saada mitmesuguseid liige kasu. Liige kaardi saate esitlus liikmete arvu kasu 2016. Kui klaas sobivaks muusika on muutunud, on võimalik värskendada andmeid läbi eAsioinnin liikmeks registrisse. eAsioinnissa saab vaadata ka küsimusi, mis on seotud rakendades toetuste süsteemi ja muuta isiklikke andmeid. Kui postiaadress on muutunud, siis uuendatakse automaatselt liidu liikmed registri kaudu Väestörekisterikeskus.

Ehitusliidu liikmesuse eelised
 • Ehitusliidul on 90 aasta pikkune kogemus ehitajate õiguste kaitsmisel.
 • Liikmena oled liidu tegevuse tähtsaim ressurss. Koos oleme tugevamad. Ühiselt turvame oma palgad ja puhkused. Koos muudame töökohad ka turvalisemaks. Mida rohkem meid on, seda tugevamad oleme. Ehitusliidu jõud seisneb selle liikmetes ja tegevusala heas organiseerituses.
 • Peamine eelis, mille annab sulle liikmeksolek, on Ehitusliidu jõud ja asjatundlikkus palga- ja töösuhetes, samuti tööohutuse, töötervishoiuja sotsiaalküsimustes.
 • Saad kiiresti abi ja nõu töötingimuste ja töövaidlustega seotud küsimustes.
 • Vahel olukord teravneb ja läheb isegi kohtuni välja. Kuus kuud Ehitusliitu kuulunud ja liikmemaksu tasunud liikmel on võimalussaada ametiühingult tasuta õigusabi. Ehitusliidus töötavad tööõigust ja tööseadusandlust tundvad juristid.
 • Ehitajate ametiühing teeb panuse oma asjatundlikule usaldusisikute võrgustikule. Tänu sellele saad abi ka otse oma töökohal.
 • Ehitusliit arendab pidevalt meetodeid varimajanduse väljatõrjumiseks. Ametiühing teeb kõik ka oma liikmete tööhõive parandamiseks.
 • Ehitusliit on leppinud tööandjate liitudega kokku kollektiivlepingute miinimumtingimuste üle, mille alusel ehitustel töötatakse.
 • Mida rohkem ehitajaid kuulub Ehitusliitu, seda kindlamini on nad seotud ollektiivlepingutega. Ametiühingusse kuuludes ja kollektiivset jõudu näidates kaitseme ehitajate õigusi kõige paremini.
 • Ehitusliidu liikmena võid mõjutada kõiki ehitajaid puudutavaid otsuseid ning osaleda näiteks ametiühingu- ja noorsootegevuses. Ehitusliit korraldab töötajate huvide kaitse ja organisatsiooni töötugevdamiseks üleriigilisi ja piirkondlikke koolitusi. Ametiühingu asjatundlikud ja aktiivsed usaldusisikud kannavad töökohtadel hoolt oma liikmete huvide eest.
 • Kasuta soosustusi, milel on rahaline väärtus! Ehitusliidu liikmed saavad Fenniast kindlustust ostes liikmemsoleku alusel allahindust. Lisateave soodustuste kohta: www.fennia.fi/rakennusliitto Liikmena saad märgatavaid soosustusi Tallink Silja laevadega reisides. Teboil pakub Ehitusliidu liikmekaardiga allahindlust bensiini, diisli ja Teboili mootoriõli hinnast kõikides Teboili hooldusjaamades ja Teboili automaattanklades. Teboil Expressi automaatjaamades allahindlust siiski ei saa. Ehitusliit pakub puhkuse soodustusi tööelus osalevatele liikmetele (töötavad/töötud). Ehitusliidul on koostööleping kahekümne kahe puhkuseteenuseld pakkuva kohaga.
 • Sa kuulud tänapäevasesse ja efektiivsesse töötukassasse, kus tuntakse ehitusvaldkonna iseärasusi. Soomes alaliselt elavad liikmed võivad saada palgapõhist päevaraha. Töötuks jäävalt välismaise taustaga liikmelt uuritakse õigust Soome sotsiaalkaitsele. Temale võidakse maksta palgapõhist päevaraha, kui kõik Soome sotsiaalkaitset puudutavad eeldused on täidetud ja võidakse näidata, et liige elab alaliselt Soomes. Lisaks uuritakse mh, kas on alaline aadress Soomes, kuidas elab, kas on peret Soomes või kusagil mujal riigis. Võite võtta ühendust töötukassa valvenumbril 020 690 230 ja selgitada oma olukorda.