Grupielukindlustus

Töötajate grupi elukindlustus (TRHV) on elukindlustuspoliis, mille on võtnud tööandja töötajad. Kindlustuse eesmärk on tagada perekonna otsene elatus abikaasale või lastele pärast eestkostja surma. Kindlustus kehtib töötaja töö ja vaba aja kohta.
Tööturu organisatsioonid on nõustunud tagama töötajate turvalisuse. Kindlustuse kohustus kehtib kõigi tööandjate suhtes, kelle suhtes kehtib siduv kollektiivleping või kollektiivse elukindlustuse valdkonnas kehtiv kehtiv riiklik kollektiivleping.

Hüvitise taotlemine