Ära kingi raha riigile 2018

Kontrollige ja parandage oma tuludeklaratsiooni teadet.
Mail teile on kukkunud või mõõdukas tilka eeltäidetud tuludeklaratsiooni 2018. aasta.

Juhised eeltäidetud Soome tuludeklaratsiooni (esitäytetyn veroilmoitus) täitmiseks elektrooniliselt, ehitusala töötajatele (erityisalan työntekijöille). Lihtsustatud näidis; tulude, tulumaksude, pensioni- ja töötuskindlustusmaksete kontrollimine/teatamine, töölesõiduhüvitiste ja söögirahade deklareerimine.

1. Sisene oma Soome pangatunnustega www.omavero.fi enda isiklikule lehele, vali järgnevad juhiste järgselt valikud: „Toiminnot“ → „Veroilmoitukset ja verotustiedot“ → 2018 → “Esitäytetty veroilmoitus“. 

2. Kontrolli valikust 2. „Esitäytetyt tulot ja vähennykset“, kas sinna on märgitud sinu tööandja/tööandjad eelmiselt aastalt. Kontrolli ka enda palgalehtedelt sinule makstud brutopalgad, tulumaksud ja töötuskindlustus- ja pensionimaksed. Kui neis peaks olema vigu, siis paranda vead, vajutades tööandja nimele.

3. Töölesõiduhüvitised (matkakorvaus):
https://www.vero.fi/…/n%C3%A4in-ilmoitat-erityisalan…/.

4. Söögirahad (ateriakorvaus), kui tööandja ei ole maksnud sinule söögirahasid:
1. Ava leht nr. 4. „Muut vähennykset“.
2. Vali „Tulonhankkimismenot“ valikust „Kyllä“ → vajuta „avaa 
erittely“ valikust „Palkkatulojen tulonhankkimismenot“ → kirjuta 
kogu aastal arvestuslik summa (arvuta kokku aasta 2018 
tööpäevad x 10,50 €) valikusse, kuhu on kirjutatud „Lisääntyneet 
elantokustannukset, jotka ovat aiheutuneet työmatkoista“ → 
vajuta „OK“.