Ehitajate Ametiühingu töötukassa

Ehitusala töötukassa toimib äärmiselt tänapäevaselt ja tõhusalt. Töötukassa professionaalsuses on ühendatud ehitusala iseärasuste tundmine ja jõuline toetuse andmine töötuse korral.

Töötukassa maksab oma liikmetele järgmisi soodustusi: palgapõhist päevaraha töötutele, sundpuhkusele saadetutele ja töölesaamist toetavas teenistuses olevatele isikutele ning hüvitist osaliselt tasustatavale puhkusele saadetule. Täpsemaid andmeid soodustuste kohta võid leida töötukassade liidu igal aastal väljaantavast töötukassade soodustuste juhisest. Trükitud juhiseid võib saada igast piirkondlikust büroost. Juhis on ka töötukassa kodulehel www.rakennuskassa.fi.

Liige võib logida sisse portaali eAsiointi ning kasutada portaali teatud endaga seotud muudatuste tegemiseks ja maksude tasumiseks. Logimiseks portaali eAsiointi on vajalikud isiklikud pangarekvisiidid.

Portaali eAsiointi töötukassa jaos võite saata töötukassale nii esmase kui ka korduva abirahataotluse. Samuti võite abirahataotlusele lisada lisasid. Jooksva seisundi andmetes võite kontrollida taotluste ja tasutud soodustuste hetkeseisundit.