Astu liikmeks

Kuidas astuda Soome Ehitajate Ametiühingusse ja osakonna number 007 (Välismaalaste ehitusalade professionaalid) liikmeks?

Liikmeks võib astuda

Liikmeks astumisavalduse vormi võite saada ka oma töökoha usaldusisikult või Soome Ehitajate Ametiühingu piirkondlikest büroodest ja peakontorist.

Tellige liikmeks astumise taotluse vormid

Täitke juuresolev vorm hoolikalt ja saatke see Ehitajate Ametiühingusse.
Esitatud andmete põhjal saadame teile lisateavet ja liikmeks astumise taotluse vormi. Liikmelisust võidakse lugeda alanuks taotluse saabumise kuupäevast alates. Liikmelisus ei saa alata tagasiulatuvalt (STM kassade liikmelisuse juhend).

Tellides sisseastumisavalduse vormi posti teel koju

Eesnimi

Perekonnanimi

Sünniaeg (YYYY-MM-DD)

Aadress

Sihtnumber

Asula

E-post

Amet/Lepinguvaldkond

Tööandja/Õppeasutus

Töösuhte alguskuupäev (YYYY-MM-DD)

Kas tööandja peab liikmemaksud teie töötasust kinni?

captcha

Soome Ehitajate Ametiühingu liikmeks võib astuda isik, kes on töösuhtes meie lepingulistes töövaldkondades tegutsevate ettevõtetega. Lepingulised töövaldkonnad on järgmised:

  • asfalt
  • kivipõhine ehitustööstus
  • põrandate paigaldus
  • maa- ja vee-ehitus
  • värvimine
  • elamuehitus
  • ehitiste tehnosüsteemid (toru- ja ventilatsioonitööd)
  • hüdroisolatsioon

Ametiühingusse võivad astuda ka nimetatud erialadel õppijad.  Kui astute Soome Ehitajate Ametiühingusse, saate ühtlasi ehitusala töötukassa liikmeks.

Liikmemaksu tasutakse põhitöökoha maksustatavast (bruto) töötasust ametiühingu määratud liikmemaksu protsendi alusel. 2019. aasta täisliikmemaks on 1,49%. Hooletus liikmemaksu tasumisel või nende tasumine vääral alusel võib põhjustada liikmelisuse probleeme.

Minimaalne liikmemaks

Ametiühingu, osakonna ja töötukassa minimaalne liikmemaks on 17 eurot kuus. See kehtib liikmete suhtes, kelle põhitööst saadavast tulust ei peeta tulumaksu avansina kinni ja kes ei saa töötukassalt abiraha (ansiopäiväraha) ega muid maksustatavaid tulusid ja kellel ei ole seaduslikku alust saada liikmemaksu tasumisest vabastust. Liikmetele, kes on ametiühingu ja piirkondliku- või ametiosakonna liikmed ja kes tasuvad töötukassa liikmemaksu, on minimaalne liikmemaks viis (5) eurot kuus.