Liity Rakennusliiton vakuutuskassan jäseneksi


Rakennusliiton Vakuutuskassa aloittaa toimintansa 1.1.2020.

Rakennusliiton Vakuutuskassaan voivat liittyä vuonna 2019 hyväksyttyjen sääntöjen mukaan A ja LO maksuluokkiin kuuluvat jäsenet, jotka ovat työmarkkinoiden käytettävissä. Näihin maksuluokkiin eivät kuulu liiton jäsenenä olevat eläkeläiset ja opiskelijat. Rakennusliiton A ja LO-maksuluokkien jäseneksi on oikeutettu pääsemään jokainen Rakennusliiton sopimusaloilla työskentelevä työntekijä ja toimihenkilö. Kassan jäsenyys alkaa, kun toimintapiiriin kuuluva henkilö on maksanut vakuutuskassan jäsenmaksun. Maksun maksamisella henkilön katsotaan hakeneen kassan jäsenyyttä ja liittyneen siihen.

Lähde: Liity vakuutuskassan jäseneksi – Rakennusliitto

Tietoa lakkolaisille

Rakennusliitto ry rajaa 24.11. julistamansa myötätuntotyötaistelun ulkopuolelle Teollisuusliiton lakon alaisissa kohteissa tehtävät kiinteistön huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät talotekniikan LVI-toimialan työt.

Tarkennettu rajaus johtuu 5.12. saadusta tiedosta, jonka mukaan Teollisuusliitto ry on rajannut huolto- ja kunnossapitotyöt työtaistelun ulkopuolelle. Rajauksesta on tehty virallinen ilmoitus ja asia on käsitelty yhteisymmärryksessä Teollisuusliitto ry:n kanssa.

Lähde: Tukilakkoon rajaus ja tietoa lakkolaisille – Rakennusliitto